Кратка история на фирмата

   Кооперация ”Обнова“ се намира в централната част на България в с. Черни Осъм, община Троян, на 160 км източно от София.
   Град Троян е разположен в северните склонове на централна Стара планина с вековни букови гори. Това обуславя развитието на дървообработващата и мебелна промишленост, която е традиционна за този край, а населението е пословично със своята трудолюбивост.
   Кооперация ”Обнова“ е основана през 1922 година и е първата фабрика в България за производство на шперплат.

Дървесината за производство се осигурява от собствен дърводобив и наши партньори - доставчици на суровина.